Difterie

Este produsă de Corynebacterium diphtheria